Knjige >>

Galicijske priče


Ljubav sama


Oficirska soba


Život počinje u petak


Posle razvoda


PopCo


Kapuljača


Danijel Deronda


Sever i jug


 OSAM ROMANA I JEDNA ZBIRKA KRATKIH PRIČA >>

IDENTITETI: ISTRAJNOST U POTRAZI ZA LJUDSKIM VREDNOSTIMA U EVROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

Izdavačka kuća Heliks realizovala je projekat Identiteti: istrajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti, koji se sastoji od osam romana i jedne zbirke priča. Ovaj projekat je deo programa Kreativna Evropa Evropske Komisije, za podršku sektorima u oblasti kulture i medija. U okviru ovog projekta čitalačkoj publici smo predstavili sledeće vredne naslove napisane na pet jezika: Život počinje u petak, Galicijske priče, Oficirska soba, Ljubav sama, Danijel Deronda, PopCo, Kapuljača, Sever i jug i Posle razvoda. Autorke romana Život počinje u petak i Ljubav sama nagrađene su Evropskom nagradom za književnost.

Heliks se ubraja u cenjene domaće izdavače koji su u poslednjih desetak godina realizovali prevodilačke projekte uz podršku Evropske Komisije i njenog potprograma Kultura. Sa dva realizovana projekta i jednim koji je u toku, Heliks će sa ukupno 19 književnih naslova doprineti upoznavanju domaćih čitalaca s vrednim delima evropske književnosti.

Kreativna Evropa je program Evropske komisije za podršku sektorima u oblasti kulture i medija. Svrha tog programa je promovisanje kulturne raznolikosti i evropskog kulturnog nasleđa. Uporedo s tim, podstiče se međukulturna saradnja i unapređuje panevropski dijalog o stvaralaštvu u oblasti kulture.

U okviru programa Kreativna Evropa definisana su dva potprograma, Kultura i Mediji. Potprogram Kultura omogućava saradnju između kulturnih i kreativnih organizacija raznih evropskih zemalja. Potprogram Mediji usmeren je na jačanje audiovizuelnog sektora, ali i na promovisanje primene digitalnih tehnologija u medijima.

Zahvaljujući potprogramu Kultura, mnogi evropski izdavači realizovali su više prevodilačkih projekata, iskoristivši pritom priliku da sarađuju s drugim izdavačima i kulturnim organizacijama. Unutar ovog programa naročito se ohrabruju prevodi i promocije književnih dela koja su dobila prestižnu Evropsku nagradu za književnost.

Opširnije o projektu Identiteti pročitajte ovde: -->> Katalog projekta >>

Preuzmite katalog
projekta u PDF
formatu


 
 


copyright©HELIKS