Knjige >>

Ljubavnici poliglote


Pertu


Kratka teorija o putovanju i pustinji


Pismo-glava


Sekira u
tvojim rukama


Ribe nemaju noge


Darla - 172 sata
na Mesecu


Konstantina
i njeni paukovi


Kao dar


Svet je bio moj


 DESET KVALITETNIH NASLOVA SAVREMENE EVROPSKE KNJIŽEVNOSTI >>

KREATIVNO PUTOVANJE: ODREDIŠTE EVROPA


 

Književno-izdavački projekat Kreativno putovanje: odredište Evropa (Creative Voyage: Destination Europe) pred čitaoce donosi dela savremene evropske književnosti različitih žanrova (romani, zbirke priča, zbirke poezije, omladinska književnost).

Odabrani naslovi predstavljaju dinamičan presek nekih od brojnih tokova savremene evropske književnosti i nude angažovano i kompleksno iskustvo čitanja o često univerzalnim temama koje na različite načine obrađuju pisci s mnogih evropskih meridijana.

Književna dela koja se pamte oduvek su bila izazov za čitaoce, a izdavačima obaveza da ostane zabeležen i njihov doprinos u obogaćivanju kulturnog prostora kojem pripadaju. Naše kreativno putovanje ne završava se sa ovim knjigama – one su tek putokaz u uzbudljivi svet lepe književnosti koji zajedno otkrivamo.

Ovaj izdavački projekat realizovan je tokom 2019. i 2020. godine u okviru programa Kreativna Evropa.

Opširnije o projektu Kreativno putovanje pročitajte ovde: -->> Katalog projekta >>

Preuzmite katalog
projekta u PDF
formatu


 
 


copyright©HELIKS